Audyt energetyczny przedsiębiorstw – z czym to się je i o co dokładnie chodzi? 

Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie zużycia energii jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Celem audytu jest wskazanie przedsięwzięć, które pozwolą zmniejszyć ilość energii zużywanej przez firmę, a tym samym wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa. Efektem jest wyższa efektywność i zdrowe środowisko.

Kto przeprowadza audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Kompleksowy, profesjonalny audyt energetyczny to pierwszy krok do znalezienia rozwiązań, które ograniczą negatywny wpływ firmy na środowisko. Podczas takiego audytu specjaliści będą oceniać nie tylko stan urządzeń i budynków, ale także proces ich użytkowania. Z pomocą specjalistycznego oprogramowania zidentyfikowane zostaną te elementy, które można poprawić lub ograniczyć bez utraty produktywności i jakości. Po przeanalizowaniu wszystkich tych danych, na podstawie wyników każdej kategorii, każda firma otrzymuje listę możliwych projektów, które pozwolą zaoszczędzić energię i pieniądze.

Audyt energetyczny to proces zbierania, analizowania i oceniania danych w celu zaplanowania usprawnień, które zmniejszą zużycie, obniżą koszty i zwiększą rentowność. Można to zrobić poprzez określenie możliwości zmniejszenia zużycia energii przy minimalnych kosztach lub zidentyfikowanie dodatkowych źródeł przychodów. Audyt energetyczny może być wykonany samodzielnie lub z pomocą (na przykład: doradztwa technicznego lub kosztorysu) niezależnego eksperta

Jak wygląda przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny ma na celu: przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Kompleksowy audyt energetyczny mierzy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Ocenia on obecną sytuację i tworzy mapę dla poprawy tej wydajności. Dostarcza również zaleceń dotyczących kroków, które można podjąć w celu poprawy wydajności w budynku, w tym kroków, które mogą, ale nie muszą wiązać się z inwestowaniem w nowy sprzęt lub dodawaniem do obiektów.

Rzetelny audyt energetyczny przeprowadzony przez profesjonalistę, który zna branżę i jej problemy zarówno w teorii, jak i w praktyce, pozwala na lepsze podejmowanie decyzji o najskuteczniejszym sposobie ograniczenia zużycia energii. Z pomocą odpowiednich rozwiązań można szybko pozbyć się wszelkich zbędnych zasobów, nie tracąc czasu na długotrwałe procedury i skomplikowane formalności. Audyt pomoże zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną i zwiększyć rentowność dzięki mniejszej ilości odpadów i redukcji kosztów.

Audyty energetyczne są obowiązkową procedurą dla wszystkich firm. Umiejętność ich przeprowadzenia jest inwestycją w przyszłość ich biznesu, ponieważ pozwoli na zwiększenie zysków dzięki oszczędnościom w kosztach energii. Audyty energetyczne i wprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie projektów z zakresu efektywności energetycznej mogą pozwolić na zaoszczędzenie nawet 30% zużycia paliwa i zmniejszenie emisji o ponad 90%.

Jak znaleźć informacje o potencjalnych oszczędnościach energii? 

Audyt energetyczny to proces mający na celu ocenę poprawności i efektywności energetycznej danego obiektu, a także możliwych sposobów jej poprawy. Badanie odzwierciedla nie tylko aspekty techniczne, ale również finansowe i prawne. Audyt daje możliwość ujawnienia możliwości poprawy efektywności energetycznej w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaproponowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia energii zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w innych obszarach.

Audyt energetyczny pozwoli ocenić efektywność systemu grzewczego i zużycia energii elektrycznej w firmie. Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu podejściu będziemy mieć szansę na obniżenie kosztów ich zużycia. Dodatkowo specjaliści przedstawią szczegółowe zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej w firmie.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.