Czym jest samowola budowlana? Jakie dokumenty należy złożyć, aby ją uzyskać?

Jeśli wybudowałeś obiekt bez pozwolenia lub wybudowałeś inny obiekt niż zamierzony, może to być uznane za samowolę budowlaną. Takie działanie jest zagrożone karą grzywny. Możesz jednak uniknąć tego wykroczenia, uzyskując pozwolenie na budowę i budując swój dom zgodnie z prawem.

Czytaj dalej