Od marca wzrost wysokości świadczeń – waloryzacja. Czego mogą spodziewać się emeryci i renciści?

Świadczenia emerytalne są waloryzowane na początku roku. Wszystko wskazuje na to, że progi zarobkowe od 1 marca 2023 będą rekordowe. W związku z czym, seniorzy mogą spodziewać się znacznej podwyżki swoich świadczeń. Z czego to wynika i jak duża może być ta waloryzacja?

Czym jest waloryzacja?

Emerytury są dostosowywane w celu odzwierciedlenia zmian poziomiu cen w gospodarki. Oznacza to, że wraz ze wzrostem inflacji i kosztów utrzymania, emerytury są podwyższane o określony procent, aby zachować ich realną wartość.

O wysokości emerytur decyduje wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku braku inflacji lub jej spadku wysokość emerytur pozostaje niezmieniona.

Celem waloryzacji emerytur jest zapewnienie emerytom stabilnego w czasie dochodu i ochrona przed utratą siły nabywczej. Indeksacja emerytur jest również ważna z punktu widzenia polityki społecznej. Ma na celu zapewnienie godnego życia emerytom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra kraju i społeczeństwa.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniesie ostatecznie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł” informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała również, że łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł.

Marzec 2023 roku – co gwarantuje waloryzacja?

W 2023 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1338,44zł do 1588,44 zł.

Gwarancja kwoty nie niższej niż 250 zł dotyczyć będzie emerytów, którzy mają staż co najmniej 20 lat pracy – w przypadku kobiet i 25 lat – w przypadku mężczyzn, uprawniający do wypłaty emerytury w wysokości najniższej, gwarantowanej przez państwo.

Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się do 1191,33 zł z 1003,83 zł w 2022 roku.

Kwota waloryzacji w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. Dla osób, które pobierają częściową emeryturę, waloryzacja nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Waloryzacja będzie także dotyczyć emerytur i rent rolników indywidulanych, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Dorabianie na emeryturze?

Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli więc jesteś na emeryturze, możesz bez ograniczeń uzyskiwać dodatkowe dochody. Ale jest jeden wyjątek:

Jeśli ZUS podwyższył Ci wyliczoną emeryturę do wysokości minimalnego świadczenia (od marca 1588,44 zł brutto), to jeśli Twój przychód z pracy przekracza tę kwotę, to twoja emerytura w tym okresie będzie wypłacana w niższej wysokości – bez dopłaty do minimum.

Niektórzy emeryci mogą też zarabiać bez ograniczeń. Są to osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych, wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową. Przywilej ten dotyczy również rent rodzinnych osób uprawnionych do tych świadczeń.

Limitami dochodów nie muszą się również martwić osoby, które pobierają rentę rodzinną. Jest korzystniejsza kwotowo od emerytury ustalanej po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

___________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: Freepik

Materiał źródłowy: nowiny24.pl, pulshr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.